Urząd Miejski w Żarowie

Dowody osobiste dla dzieci
wtorek, 01 lutego 2011 22:22

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wydawania dowodu osobistego dla dzieci ponownie informujemy o zasadach wydawania tych dokumentów.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem, który oprócz tego, że stwierdza tożsamość osoby i poświadcza obywatelstwo polskie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych na podstawie międzynarodowych umów.

Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia ma prawo otrzymać dowód osobisty, natomiast na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie do 13 roku życia.

Do wydania dokumentu niezbędny jest wniosek (druki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu), 2 zdjęcia dziecka oraz odpis aktu urodzenia.

W przypadku dziecka do 13 roku życia potrzebne jest dodatkowo podanie uzasadniające potrzebę wydania dowodu, pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów oraz obecność dziecka przy składaniu wniosku, jeśli ukończyło 5 lat.

W przypadku dziecka powyżej 13 roku życia wystarczająca jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów i wymagana obecność dziecka .

Dowód wydawany jest bezpłatnie.

/jk/

 

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisne są w Polityce Prywatności.

Copyright © Urząd Miejski w Żarowie | All rights reserved ® Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie:
fotokopii, mikrofilmu czy innych reprodukcji i przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).
WebMaster: www.buchowski.com.pl