Obowiązek wychowania przedszkolnego!
Przypominamy o obowiązku podjęcia przez wszystkie dzieci 5-letnie z dniem 01 września 2013 r. obowiązkowego wychowania przedszkolnego. Prosimy o pilne zgłaszanie się do najbliższej w obwodzie szkoły podstawowej.