Wpis do rejestru
 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 

Wzór wniosku
 

Deklaracje
 

Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 

Ulotka śmieciowa
 

Ekologiczne porady
 

Ilość zebranych odpadów i miejsca ich zagospodarowania
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
 

Nowy harmonogram wywozu śmieci
 

Urząd Miejski w Żarowie informuje, że 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność na terenie Gminy Żarów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żarów.