OŚWIATA
 

Wykaz placówek oświatowych
 

Opłaty w przedszkolu
 

Programy realizowane przez placówki oświatowe
 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
 

Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli
  
KULTURA
 

Gminne Centrum Kultury i Sportu
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów
 

Żarowska Izba Historyczna
 

Organizacje i Stowarzyszenia
 

Miasta Partnerskie