Projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej
 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie
 

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj
 

Budowa centrum przesiadkowego oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów
 

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom
 

Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020
 
 
Budowa kanalizacji w Łażanach
 

Budowa kanalizacji w Łażanach