Wiadomości z miasta i gminy

    

  

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać bezgotówkowo lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego:
(22.05.2013)


  
- bezgotówkowo - na rachunek bankowy Gminy Żarów - ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział Żarów nr 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446.

W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, określić nazwisko podatnika (zgodne z decyzją wymiarową), rodzaj podatku oraz wskazać ratę na którą należy zaliczyć wpłatę. W przypadku wpłaty odsetek bądź kosztów upomnienia należy również dokładnie określić tytuł wpłaty na poleceniu przelewu/wpłaty.

Wpłata podatków i opłat powinna być dokonana przez samego podatnika, ponieważ obowiązki podatkowe określone w ustawach są obowiązkami o charakterze osobistym.
W celu skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wpłaty podatków i opłat nie mogą być realizowane z rachunku bankowego osoby trzeciej - tak zwanego wyręczyciela.
Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik ma obowiązek doliczyć odsetki za zwłokę naliczone na dzień dokonania wpłaty. Istnieje również możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości należnego zobowiązania i odsetek za zwłokę pod numerem telefonu
74/ 8 580 591 wew. 352 lub 358.

- gotówką - w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta, czynnej w godzinach od 7.30 do 15.00 (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek) oraz we wtorek od godziny 8.00 do 15.45. Przerwa w kasie codzienne od godziny 11.30 do 12.10.

Brak wpłat należności z tytułu podatków i opłat w terminie określonym decyzją powoduje powstanie zaległości podatkowej, na którą wystawiane są upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłaty, zaległości kierowane są do egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędu Skarbowego.

- za pośrednictwem inkasentów (sołtysów) na terenie poszczególnych wsi w terminach określonych w ustawach podatkowych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIII/169/2012 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,

 


 

  


strona główna  |  do góry  |