Wiadomości z miasta i gminy - PRZETARGI

    

 

 BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym
znajduje się LOKAL UŻYTKOWY o pow. 58,56 m2
położonej przy ulicy Armii Krajowej 17A w Żarowie


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 6 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod garaż


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 


 
Ogłoszenie nr 358789 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Żarów: Dowóz uczniów do szkół w okresie od 02.01.2017 do 23.06.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IV PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG 
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG 
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Armii Krajowej w Żarowie przeznaczonej pod zabudowę usługową


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Piastowskiej w Żarowie przeznaczonej pod budowę garażu

 


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 

Żarów: BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Piastowskiej w Żarowie przeznaczonych pod budowę garażu


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Krętej w Żarowie przeznaczonych pod budowę garażu

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ruinami budynków (mieszkalny i gospodarczy) położonej przy ulicy Spacerowej 6 w Bukowie


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Armii Krajowej w Żarowie przeznaczonej pod zabudowę usługową

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Piastowskiej w Żarowie przeznaczonych pod budowę garażu

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Parkowej i 1 Maja w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Modrzewiowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży dwóch działek
położonych w Kalnie


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Łażanach (obok ronda im. Przyszłości) przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Modrzewiowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży dwóch działek położonych w Kalnie

 


 

Żarów: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów

 


 

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 127238 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 


 

 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IV PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Parkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 

 


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Mostowej w Imbramowicach

 

 


 

 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 4 przy ul. Kopernika w Żarowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod garaż

 


 
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG

ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki
położonej w Imbramowicach

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 9,95 m2 w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie
wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica)

 


 

 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG


ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Parkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 

 


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 8, 8a, 11 i 11a przy ul. Sportowej w Łażanach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod garaż, położonej w Łażanach

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 2, 4 i 6 przy ul. Sportowej w Żarowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod garaż

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 13 przy ul. 1 Maja w Żarowie

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki położonej w Imbramowicach

 


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Przyłęgowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 


 BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Parkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi 

 


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych przy ul. 1 Maja w Żarowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

 


Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 231202 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Żarowie pod zabudowę produkcyjno-usługową

PLIK DO POBRANIA:


Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Nr ogłoszenia: 219388-2014 Data zamieszczenia: 01.07.2014

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż
LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 o pow. 29,78 m2 w budynku nr 4 przy ul. Sportowej w ŁAŻANACH plus 2 pomieszczenia przynależne (komórki w budynku) o łącznej powierzchni 12,68 m2

PLIK DO POBRANIA:


Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Nr ogłoszenia: 205586 Data zamieszczenia: 18.06.2014

PLIK DO POBRANIA:


  


  


strona główna  |  do góry  |