Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Terminy płatności podatków i innych opłat w 2017 roku 
(16.01.2017)

A A A

  

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - od osób fizycznych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 marca 2017 r.

  • II rata - termin płatności upływa 15 maja 2017 r.

  • III rata - termin płatności upływa 15 września 2017 r.

  • IV rata - termin płatności upływa 15 listopada 2017 r.

Podatek od środków transportowych:

  • I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2017 r.

  • II rata - termin płatności upływa 15 września 2017 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

  • termin płatności upływa 31 marca 2017 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media

  • płatne do 10 każdego miesiąca

Czynsze dzierżawne:

  • miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca

  • roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2017 roku

"Opłata śmieciowa":

Stawki: 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady zmieszane.

Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |