Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Konkurs "Moja ulubiona bajkowa kraina" 
(08.03.2017)

A A A

  

Biblioteka w Żarowie zaprasza do udziału w konkursie "Moja ulubiona bajkowa kraina", który organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Żarów. Uczniowie szkół podstawowych będą przygotowywać prace plastyczne, a dla gimnazjalistów przygotowano formę literacką.

Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Ostateczny termin składania prac upływa 10 kwietnia.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zaplanowano na 20 kwietnia w żarowskiej bibliotece.

 

Regulamin konkursu "Moja ulubiona bajkowa kraina" - 2017

1. Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

2. Organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.

3. Formy konkursu:

 • literacka - dla uczniów gimnazjum,

 • plastyczna - dla dzieci ze szkół podstawowych klasy 0-III i IV-VI
  z terenu miasta i gminy Żarów.

4. Kategorie:

 • klasy 0-III,

 • klasy IV-VI,

 • gimnazjum.

5. Zasady uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu mogą złożyć tylko jedną pracę,

 • prace muszą być wykonane indywidualnie,

 • prace z dopiskiem "Moja ulubiona bajkowa kraina" należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów,

 • prace należy dokładnie opisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę, szkołę i opiekuna,

 • nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich,

 • Organizator nie zwraca nadesłanych prac,

 • prace literackie: przedstawienie ulubionej lub wymyślonej krainy bajkowej, napisane ręcznie lub komputerowo na kartkach w formacie A4, mogą zawierać do 2 stron,

 • prace plastyczne: przedstawienie ulubionej lub wymyślonej krainy bajkowej na kartce w formacie A4, technika wykonania dowolna,

 • prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.

6. Terminarz:

 • termin nadsyłania prac: 10 kwietnia 2017 r.,

 • ogłoszenie wyników konkursu: 20 kwietnia 2017 r., godzina 14.30 
  w siedzibie biblioteki.

7. Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

 • w przypadku prac literackich poprawność językowa i ortograficzna.

8. Kontakt:

Biblioteka Publiczna w Żarowie

9. Postanowienia końcowe:

 • złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu,

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

   


strona główna  |  do góry  |