Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Nowe stawki za wodę i ścieki 
(20.03.2017)

A A A

  

Woda w Żarowie dalej będzie najtańsza w powiecie. Od 1 maja zaczną obowiązywać nowe stawki za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z nową taryfą, od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku Żarowianie za zużycie 1 metra sześciennego wody zapłacą 3,65 złotych. 

Zmiany odczują również odbiorcy przemysłowi, którzy od początku maja za wodę płacić będą 4,69 złotych i 10,18 złotych za ścieki. Nowe stawki zaproponowane przez żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie będą jednak mocno odczuwalne przez mieszkańców gminy Żarów, bowiem gmina dopłaci za pobraną wodę oraz odprowadzenie ścieków. Podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek, 16 marca radni, na wniosek burmistrza Leszka Michalaka jednogłośnie zadecydowali, że gmina będzie dopłacać do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dzięki temu nie zapłacimy więcej, bo gmina dopłaci nam do każdego metra zużytej wody. - Pod wpływem zewnętrznych opłat, podatków, opłat za korzystanie z środowiska, związanych z dzierżawą, które ponosi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie nastąpił znaczący wzrost kosztu działalności zakładu. Aby nie obciążać podwyżkami naszych mieszkańców chcemy wprowadzić dla nich dopłatę z tytułu zakupu wody i odprowadzania ścieków - mówił podczas posiedzenia burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki i tak są najniższymi w całym powiecie świdnickim. Najwięcej za metr sześcienny wody 5,48 złotych płacą mieszkańcy Świebodzic. W Jaworzynie Śląskiej stawka ta wynosi 3,86 złotych, w Świdnicy 3,68 złotych, a w gminie Świdnica 4,30 złotych. - Dla nas najważniejsze było, aby mieszkańcy nie odczuli żadnych zmian, a dzięki dopłacie z budżety gminy Żarów wszyscy tylko na tym zyskamy. I to nie jest żadna podwyżka, tylko zwykła regulacja, dostosowanie stawek - podkreślał Waldemar Baranowski prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Żarów oraz dopłaty do taryf została przez radnych przyjęta jednogłośnie.

Magdalena Pawlik

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków

(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Żarów w okresie
01.05.2017 – 30.04.2018 r.)

 

Taryfowa grupa odbiorców

Usługa

Cena netto za 1 m3

Cena brutto*** za 1 m3

Gospodarstwa domowe

W1

dostarczanie wody

3,38*

3,65

K1

odprowadzanie ścieków

6,51**

7,03

Pozostali

W2

dostarczanie wody

4,13

4,46

K2

odprowadzanie ścieków

7,82

8,45

Przemysł

W3

dostarczanie wody

4,34

4,69

K3

odprowadzanie ścieków

9,43

10,18

 

* - cena uwzględnia dopłatę Gminy Żarów do wody w wysokości netto 0,75 zł/m3 
** - cena uwzględnia dopłatę Gminy Żarów do ścieków w wysokości netto 1,31 zł/m3

 

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę
Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę obowiązują dla wszystkich taryfowych grup odbiorców i wynoszą :

 

L.p.

Stawka opłaty dla rozliczeń za dostarczoną wodę ustalonych na podstawie

1-miesięczny okres rozliczeniowy

3-miesięczny okres rozliczeniowy

oznaczenie

Brutto ***
zł/odbiorcę 
co 1 miesiąc

oznaczenie

Brutto***
zł/odbiorcę 
co 3 miesiące

1.

wskazań wodomierza głównego

G1

2,89

G3

2,94

2.

wskazań podlicznika

P1

2,87

P3

2,87

3.

w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

R1

1,98

R3

2,02

 

 

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzanie ścieków są jednakowe dla wszystkich taryfowych grup odbiorców i wynoszą :

 

L.p.

Stawka opłaty dla rozliczeń za dostarczoną wodę ustalonych na podstawie

1-miesięczny okres rozliczeniowy

3-miesięczny okres rozliczeniowy

oznaczenie

Brutto ***
zł/odbiorcę 
co 1 miesiąc

oznaczenie

Brutto ***
zł/odbiorcę 
co 3 miesiące

1.

wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierz głównego

G1

2,89

G3

2,94

2.

w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

R1

1,98

R3

2,02

 

***Wszystkie podane ceny brutto zawierają obowiązujący  podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z odrębnymi przepisami

 

   

   

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |