Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Uwaga mieszkańcy! 
(29.03.2017)

A A A

  

Urząd Miejski w Żarowie informuje, iż w dniach od 27.03.2017r. do 27.04.2017r. na terenie Gminy Żarów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest 

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Żarowie lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania.

/-/ Burmistrz Miasta Żarów

   


strona główna  |  do góry  |