Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Spółka wodna podsumowała 2016 rok 
(05.04.2017)

A A A

  

Konserwacje, naprawy i udrożnienia rowów melioracyjnych we wszystkich miejscowościach gminy Żarów. Realizacja kolejnych działań zapobiegających kolejnym podtopieniom. Inwestycje realizowane przy współudziale środków własnych, budżetu gminy Żarów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. 

Tak wygląda bilans zeszłorocznej działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie. - Na ubiegłoroczny budżet spółki, który w minionym roku wyniósł 168.129,45 złotych złożyły się składki członkowskie oraz dotacje z budżetu gminy Żarów w wysokości 20 tysięcy złotych, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24.408,00 złotych i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000,00 złotych. Za te pieniądze wykonaliśmy konserwację rowów na długości 8.841 metrów bieżących, w tym gruntowną konserwację przy użyciu sprzętu ciężkiego na długości 8.841 metrów bieżących i renowację sieci drenarskiej na powierzchni 2,6 hektara. Trzeba jednak pamiętać, że jest to niewielki procent stanu ewidencyjnego szczegółowych urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy - mówił podczas zebrania sprawozdawczego Artur Bernatowicz przewodniczący Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie.

Podobne zadania będą przez żarowską spółkę wodną realizowane również w 2017 roku. A w planach jest kolejna konserwacja rowów melioracyjnych na długości 8.000 metrów bieżących i renowacja systemów drenarskich na powierzchni 4,00 hektarów. Koszt inwestycji Miejsko-Gminna Spółka Wodna zaplanowała na kwotę 90 tysięcy złotych. - Słowa podziękowania kieruję także w stronę burmistrza Leszka Michalaka za pomoc, zrozumienie problemów związanych z gospodarką wodną na naszym terenie oraz ścisłą współpracę w zakresie spraw związanych z naszą działalnością statutową - dopowiadał przewodniczący spółki Artur Bernatowicz.

Podczas zebrania członkowie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie jednogłośnie przegłosowali również uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok, planu realizacji zadań gospodarczych na rok 2017 oraz uchwalenia wysokości składki na rok 2017.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |