Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(06.04.2017)

A A A

  

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni ustalą nowe stawki diet dla sołtysów z terenu gminy Żarów. Nie będzie to jedyny projekt uchwały, który będą omawiać radni na posiedzeniu. Sesja zaplanowana została na czwartek, 13 kwietnia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

 

 

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 13 kwietnia 2017 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

 1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4) ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów,
  5) uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2017-2021".

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 marca 2017r.

 7. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |