Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Odznacz Złotym Dębem
(14.04.2017)

A A A

  

Przewodniczący Kapituły Odznaczenia "Złoty dąb" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad i trybu przyznawania odznaczeń "Złoty dąb" informuje, że w czasie Dni Żarowa zostaną przyznane kolejne odznaczenia. Uhonorowane powyższym odznaczeniem mogą być osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Gminy. Odznaczenie może być przyznawane zarówno za działalność wieloletnią, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców.

 

Wniosek o nadanie odznaczenia kieruje się do Przewodniczącego Kapituły Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia mogą wystąpić:

  1. Radni Rady Miejskiej,

  2. Burmistrz Miasta Żarów,

  3. Organizacje społeczne i polityczne - zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji lub związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością,

  4. Indywidualne osoby (wniosek taki wówczas powinien być poparty czytelnymi podpisami 30 mieszkańców Gminy Żarów, wraz z podanymi ich numerami PESEL).

Powyższe osoby i organizacje zobowiązane są do poinformowania kandydata do odznaczenia, o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury, który powinien wyrazić zgodę na kandydowanie do odznaczenia. Wnioski o przyznanie odznaczenia dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

Wypełnione wnioski składać należy w Biurze Obsługi Klienta do dnia 28 kwietnia 2017 roku, do godz. 15:30.

 


Do pobrania:


   


strona główna  |  do góry  |