Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Świadek przemocy - bardzo ważna osoba w przerwaniu zamkniętego kręgu milczenia 
(18.04.2017)

A A A

  

Realizowana kampania lokalna "Otwórz oczy - reaguj na przemoc w rodzinie" dużą uwagę poświęca świadkom przemocy. To właśnie sąsiedzi, znajomi, dalsi krewni, a czasem przypadkowe osoby są świadkami dramatów, jakie dokonują się w domach, w których występuje przemoc. Słyszą za ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz. Widzą ślady pobicia, które osoba pokrzywdzona stara się ukryć.

 

W naszym lokalnym społeczeństwie w dalszym ciągu funkcjonują stereotypy mówiące o tym, że osoba doświadczająca przemocy sama powinna zgłosić się na policję, bądź że sprowokowała sprawcę do aktu przemocy, a także że nie warto się wtrącać w nie swoje sprawy, albo, że zgłoszenie na Policję i tak nic nie da.

Otóż nie !!! PAMIĘTAJ

 1. Osoba doświadczająca przemocy często obawia się o swoje życie i zdrowie. Boi się tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy.

 2. Osoba doświadczająca przemocy nie wierzy, że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc i że coś się zmieni.

 3. Osoba doświadczająca przemocy wstydzi się prosić o pomoc, bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

 4. Osobą odpowiedzialną za zastosowanie przemocy jest jedynie osoba stosująca przemoc. To sprawca mógł postąpić inaczej.

 5. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Zgodnie z art. 207§1 kk czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Często dopiero rozpoczęcie procedury karnej powoduje, że osoby stosujące przemoc zaczynają zauważać lub zmieniać swoje postępowanie.

Świadek przemocy jest bardzo ważną osobą. Ważną, bo często jedyną, która może pomóc przerwać przemoc! Świadek może przerwać zamknięty krąg milczenia! Może pomóc!

Jeśli ktoś jest świadkiem przemocy nie musi robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.

Ważne jest przede wszystkim to, żeby:

 1. wysłuchać osoby, która doznaje przemocy,

 2. uwierzyć w to, co mówi

 3. zapewnić ją o tym, że ma prawo szukać pomocy

 4. zawiadomić osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie tel. 74 8580 745

 • Policję 997

 • Zespół interdyscyplinarny (funkcjonujący przy OPS w Żarowie) 74 8580 745

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002

Pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, pedagog lub psycholog szkolny, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą uruchomić procedurę "Niebieskiej Karty". "Niebieska Karta" jest procedurą pomocową dla osób i rodzin w których podejrzewa się występowanie przemocy w rodzinie oraz procedurą interwencyjną, gdyż jej celem jest zatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom krzywdzonym.
Świadek sytuacji przemocy domowej wobec dziecka może zgłosić ten fakt np. do pracownika szkoły, przedszkola, żłobka gdzie uczęszcza dziecko, na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do Sądu Rodzinnego. Zgłoszenie do OPS lub/i Sądu Rodzinnego można wysłać w formie pisemnej jako Wniosek o wgląd w sytuację dziecka.

Krzywdzone dziecko może szukać wsparcia poprzez bezpłatną infolinię Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111.

Niewiele osób ma na tyle odwagi i siły, by decydować się na zawiadomienie Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, czy szkoły o podejrzeniu stosowania przemocy w swojej rodzinie, wśród znajomych lub sąsiadów. Jednak pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii.

Teresa Borowiec
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 


  


strona główna  |  do góry  |