Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(12.05.2017)

A A A

  

Na czwartek, 18 maja zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 18 maja 2017 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów,
  5) wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Jaworzyna Śląska z Przedsiębiorstwa Wodno - Ściekowego Spółka z o.o. w Żarowie,
  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6.  Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 maja 2017r.

 7. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |