Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Budowa kanalizacji w Łażanach na półmetku 
(13.07.2017)

A A A

  

To dobra wiadomość dla mieszkańców Łażan, którzy od kilku miesięcy mogą na terenie swojej wsi obserwować intensywne roboty budowlane. Prace przy budowie kanalizacji w Łażanach zostały już w połowie zrealizowane. Nadal jeszcze drogi są rozkopane i często napotkać można na utrudnienia w ruchu drogowym. 

To jednak konieczne, z uwagi na realizację wszystkich prac. W tej chwili roboty koncentrują się przy ulicy Strzegomskiej w Łażanach. - Rzeczywiście ulica Strzegomska w Łażanach jest rozkopana. Realizujemy teraz prace remontowe przy samym kościele, a już za chwilę układać będziemy nowe krawężniki. W kolejnym etapie czekają nas prace przy bocznych ulicach na terenie wsi, gdzie położone zostaną nowe studnie. Na każdym odcinku drogowym, przy którym realizowane są prace odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Stąd nasza prośba do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość - mówi Bronisław Bernad kierownik budowy z firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji w Legnicy wykonawca inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach i podłączenie do systemu 636 mieszkańców. Dzięki temu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Żarowie. Jednocześnie w ramach projektu przewidziana jest również budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szkolnej w Łażanach. - Powoli kończy się kolejny etap prac przy budowie kanalizacji w Łażanach. To trudna i niestety nieco uciążliwa dla mieszkańców inwestycja. Jednak, aby została dobrze i do końca zrealizowana wiąże się z pewnymi utrudnieniami drogowymi. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku - dopowiada burmistrz Leszek Michalak.

Całkowity koszt inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" wyniesie 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To kolejny projekt, który uzyskał tak duże unijne dofinansowanie. - Trudno nie zauważyć, że nasza wieś przypomina teraz duży plac budowy. Wszędzie napotkać można na rozkopane drogi, gdzie trwają prace przy budowie kanalizacji. Czasami nawet mieszkańcy mają trudności w dostaniu się na sąsiednią ulicę. Te utrudnienia komunikacyjne potrwają jeszcze trochę, stąd apel do kierowców, aby w miarę możliwości omijali naszą wieś. Wykonawca inwestycji stara się, aby uciążliwości dla ruchu samochodów były jak najmniejsze, jednak utrudnień związanych z rozkopanymi ulicami zwyczajnie uniknąć nie sposób. Szczególna prośba także do kierowców tirów, którzy przejeżdżają przez Łażany, aby w tym czasie korzystali z obwodnicy - mówi radna Maria Tomaszewska.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |