Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Maturzyści spisali się na medal 
(17.07.2017)

A A A

  

Uczniowie klas maturalnych z żarowskiego Zespołu Szkół uzyskali bardzo dobre wyniki na tegorocznym Egzaminie Dojrzałości. Zdawalność egzaminów wśród absolwentów wyniosła 94%, co przy średniej powiatu 85% i województwa 84%, jest wynikiem bardzo dobrym. 

Dwóch najlepszych uczniów, jak co roku, ma szansę uzyskać stypendium starosty powiatu świdnickiego: Michał Kaźmierczak i Wojciech Grzęda. - W ubiegłym roku zdawalność matury w naszej szkoły wynosiła 100%. W tym roku kształtuje się ona na poziomie 94%, co także można rozpatrywać w kategorii sukcesu. Nie zdał jeden uczeń z jednego przedmiotu, ale w sierpniu ma prawo do egzaminu poprawkowego. Sukcesy naszych uczniów są także sukcesami nauczycieli naszej szkoły, którzy dzięki wytrwałej pracy i systematyczności potrafią przygotować swoich wychowanków do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów - mówi Dorota Jasztal dyrektor Zespołu Szkół w Żarowie.

Żarowski Zespół Szkół kształci uczniów w kierunku techników transportu kolejowego, co w obecnym czasie jest bardzo pożądanym i poszukiwanym zawodem. Szkoła, 3 lipca podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, co obliguje ją do stawiania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym na najwyższym poziomie. - Podpisanie deklaracji jest dla nas zaszczytem, który nie spotkał wszystkich szkół kształcących kolejarzy w Polsce, ale stawia przed nami wyzwanie na miarę nowoczesnego postrzegania zawodów kolejowych. Od nowego roku szkolnego, w porozumieniu z PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu, mamy zamiar przystąpić do realizacji innowacji z zakresu lepszego przygotowania uczniów do pracy - dopowiada dyrektor Dorota Jasztal.

Absolwenci gimnazjum mogą dołączyć do grona uczniów kształcących się w tym kierunku. Szkoła oferuje stypendia, zdobycie ciekawych zawodów, wśród których jest technik transportu kolejowego i technik informatyk, a także możliwość zdania matury oraz samorealizację w wybranym kierunku pod opieką nauczyciela.

Magdalena Pawlik

 

 


  


strona główna  |  do góry  |