Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Zalegasz z czynszem? Odpracuj swój dług
(19.07.2017)

A A A

  

Od kilku lat władze miasta Żarowa chcą pomagać osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, które z powodów życiowych wpadły w pętlę zadłużenia. 

 

Możliwości wyjścia z zadłużenia jest kilka, a najpopularniejszą jest rozkładanie długów na raty, czy możliwość umorzenia odsetek, w przypadku spłaty należności głównej w wyznaczonym terminie. Inną formą pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji finansowej jest spłata zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. W 2014 roku wprowadzono program spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych, dzięki któremu gmina Żarów stworzyła dłużnikom posiadającym zadłużenie powyżej trzech miesięcy, możliwość odpracowania swoich długów. - W odpowiedzi na nasze propozycje, z takiej pomocy w IV kwartale 2016 r. skorzystały 4 osoby, a obecnie w 2017 roku korzysta już 8 osób. Łączna kwota, jaka została odliczona osobom korzystającym z w/w formy pomocy wynosi łącznie 13.050,00 złotych - mówi Agata Krawiec kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Aby skorzystać z tej formy pomocy dłużnik składa w Urzędzie Miejskim wniosek, po zatwierdzeniu którego zawierana jest umowa. Zapłata czynszu stanowiącego zadłużenie następuje w formie świadczenia rzeczowego, które polega na wykonywaniu prac takich jak: prace porządkowe na terenie miasta i gminy Żarów, czy drobne prace remontowe, malarskie i konserwatorskie. Jednocześnie dłużnik zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonywania czynności objętych zakresem świadczeń rzeczowych, ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do poleceń osób, pod których nadzorem i kierownictwem praca będzie wykonywana. Czas wykonywania tych prac jest elastyczny i mogą być one wykonywane w godzinach zarówno rannych, jak i popołudniowych.
Zachęcamy wszystkich, którzy mają zadłużenie względem gminy, do skorzystania z tej formy pomocy. 

Wszelkich niezbędnych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, pokój nr 15, tel. 74/858-05-91, wew 344.

  

 


  


strona główna  |  do góry  |