Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(28.07.2017)

A A A

  

Na czwartek, 3 sierpnia zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A

PORZĄDEK OBRAD
XLI sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 3 sierpnia 2017 roku, o godz. 14:00, 
w GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

 1. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 czerwca 2017r.

 7. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 31.07.2017r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2.  


strona główna  |  do góry  |