Wiadomości z miasta i gminy

    

 

UWAGA NAJEMCY
GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ! 
(18.08.2017)

A A A

  

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Pocztą Polską S.A. od dnia 1 października 2017r. roku wpłaty za:

  • odbiór odpadów komunalnych,

  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • opłatę za najem mieszkania wraz mediami,

  • opłatę za najem komórki,

  • opłatę za wywóz nieczystości stałych,

należy uiszczać tylko w oddziale Poczty Polskiej S.A w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 42, a nie jak dotychczas w Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. w Żarowie. Wpłaty te nadal zwolnione będą z opłat.

Zachęcamy jednak do dokonywania powyższych wpłat przez internet, na konta bankowe Gminy wskazane w książeczce opłat. Bank Zachodni WBK S.A. od dnia 1 października 2017 roku nie będzie w swoim Oddziale przyjmował wyżej wymienionych opłat.

Książeczki opłat pozostają bez zmian. Należy je wypełniać czarnym lub niebieskim kolorem w 2 egzemplarzach.

Wpisana powinna być między innymi:

  • kwota (cyframi oraz słownie),

  • miesiąc/rok, za który jest wnoszona opłata.

  • imię, nazwisko i adres wpłacającego,

  • tytuł wpłaty.

  


  


strona główna  |  do góry  |