Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Pomoc dla poszkodowanych rolników 
(24.08.2017)

A A A

  

W związku z poniesionymi stratami, w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic, rolnicy mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia ich w całości lub w części. Wystarczy tylko złożyć wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

 

Złożone wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez wojewodę.

Ponadto, rolnicy mogą się również ubiegać o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (np. poprzez zmianę terminu spłaty rat).

Poniżej list Adama Sekścińskiego Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

 

   


strona główna  |  do góry  |