Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Rekrutacja do projektu "Ludzki potencjał chce więcej" 
(01.09.2017)

A A A

  

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Pragniesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe? Chcesz zwiększyć umiejętności społeczno - zawodowe, wzmocnić zdolności do poszukiwania pracy? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. Adresowany jest do 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu Gminy Żarów, tj. 8 osób bezrobotnych (III profil) oraz 12 osób biernych zawodowo (w tym 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności)

Głównym celem projektu będzie włączenie społeczne 20 mieszkańców Gminy Żarów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez aktywną integrację, zwiększającą umiejętności społeczno - zawodowe, wzmacniającą zdolności do poszukiwania pracy i do zatrudnienia.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • praca socjalna oraz wypłata zasiłków celowych,

  • poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne,

  • analiza predyspozycji zawodowych,

  • grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,

  • trening kompetencji i umiejętności społecznych,

  • poradnictwo grupowe w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia,

  • warsztaty w zakresie kompetencji cyfrowych,

  • grupowa terapia rodzinna,

  • organizacja szkoleń zawodowych.

Jesteś zainteresowana/y? Zapraszamy na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów. Wszelkich informacji o rekrutacji i projekcie udzielamy pod nr tel. 74 8580745.

Postaw na siebie! Najlepsza inwestycja, to inwestycja w siebie!

 

 


  


strona główna  |  do góry  |