Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Budowa kanalizacji w Łażanach na finiszu 
(20.09.2017)

A A A

  

Wedle zapewnień firmy wykonawczej prace przy budowie kanalizacji w Łażanach zostały już zrealizowane w dziewięćdziesięciu procentach. Niebawem zakończą się więc także wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym na terenie wsi. W ostatnim etapie inwestycji zostanie jeszcze odtworzona nawierzchnia asfaltowa oraz ułożone krawężniki. 

- Do wykonania pozostały nam jeszcze drobne elementy z sieci kanalizacyjnej oraz odtworzenie nawierzchni dróg. W tej chwili kończymy układanie krawężników przy drogach i jeśli pogoda dalej będzie tak sprzyjająca, cała inwestycja powinna zakończyć się w październiku. Prace przebiegały zgodnie z opracowanym harmonogramem, choć inwestycja miała trwać do końca stycznia 2018 roku. Cieszy nas jednak fakt, że budowa kanalizacji zakończy się jeszcze w tym roku. Mieszkańcy zostaną podłączeni do nowo wykonanej kanalizacji - wyjaśnia Bronisław Bernad kierownik budowy z firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji w Legnicy wykonawca inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach i podłączenie do systemu 636 mieszkańców. Dzięki temu ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Żarowie. Jednocześnie w ramach projektu wybudowano również przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szkolnej w Łażanach. - Budowa kanalizacji była inwestycją długo wyczekiwaną przez mieszkańców. Przed nami jeszcze ostatni etap tego zadania i mam nadzieję, że już niebawem zakończą się wszelkie uciążliwości drogowe z nią związane. Inwestycja została zrealizowana w bardzo szybkim czasie. Teraz kolej na podłączenie budynków do kanalizacji - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany". Jej całkowity koszt to kwota 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To kolejny projekt, który uzyskał tak duże unijne dofinansowanie. - To bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszej wsi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przez gminę, na terenie Łażan zrealizowana została kolejna ważna inwestycja. Prace rzeczywiście zrealizowane zostało w szybkim czasie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla wszystkich mieszkańców. Teraz czekamy jeszcze na naprawę uszkodzonych przy robotach nawierzchni dróg i ułożenie nowych chodników - dopowiada radna Maria Tomaszewska.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 

 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |