Wiadomości z miasta i gminy

    

 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie 
(22.09.2017)

A A A

  
 

PORZĄDEK OBRAD
XLIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 28 września 2017 roku, o godz. 14:00,
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A

 1. Otwarcie XLIII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Żarów,
  4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31.08.2017r.

 7. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |