Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Zakończenie rekrutacji do projektu "Ludzki potencjał chce więcej"
(02.10.2017)

A A A

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że w miesiącu wrześniu zakończył rekrutację do projektu "Ludzki potencjał chce więcej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja - ZIT AW

W spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym, które odbyło się w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów wzięło udział 30 mieszkańców Gminy Żarów. Po analizie ankiet rekrutacyjnych i deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz przeprowadzonej diagnozie indywidualnej wyłoniono 20 uczestników projektu (10 kobiet i 10 mężczyzn): 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, 12 osób biernych zawodowo, w tym dwie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Stworzono listę osób rezerwowych, na której znalazło się 8 osób. Dwie osoby nie spełniły wymogów formalnych i tym samym nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Ze zrekrutowaną grupą docelową w dniu 29 września 2017 r. pracownicy socjalni zawarto kontrakty socjalne oraz podpisano niezbędną dokumentację

Wszelkich informacji o zakończonej rekrutacji i projekcie udzielają pracownicy socjalni: Kamila Dąbek i Dorota Pers oraz koordynator projektu Marta Łoboda pod nr tel. 74 8580745.

 

   

 


  


strona główna  |  do góry  |