Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sesja Rady Miejskiej w Żarowie 
(06.10.2017)

A A A

  

Na czwartek, 12 października zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 12 października 2017 roku, o godz. 14:00,
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie XLIV sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie,
  4) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji".

 4. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 7. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.09.2017r.

 8. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
  


strona główna  |  do góry  |