Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Kocham Cię Polsko! - konkurs literacko-plastyczny 
(11.10.2017)

A A A

  

Zbliża się 11 listopada - wielkie Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Będzie to w przededniu 100. rocznicy (2018 rok).

Biblioteka Publiczna w Żarowie włącza się w obchody tego Święta, organizując tradycyjnie konkurs literacko-plastyczny. Mottem tegorocznego konkursu jest hasło "Kocham Cię Polsko!"

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.

 2. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej postawy i pobudzenie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny, co wiąże się z budowaniem nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wypowiedzieć się w sposób plastyczny (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III) lub literacki (uczniowie klas IV-VII i gimnazjum) na temat, za co kochają swoją Ojczyznę np. za krajobrazy, sławnych Polaków, folklor itp.
  a) prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, w dowolnej technice,
  b) prace literackie mają zawierać kilkuzdaniową wypowiedź, może być w formie wiersza.

 4. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, szkołę oraz opiekuna.

 5. Do oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową.

 6. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas 0-III, IV-VI, VII i gimnazjum.

 7. Prace tylko indywidualne należy składać w Oddziale Dziecięcym do dnia 2 listopada (czwartek), do godz. 17.00.

 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w bibliotece w dniu 9 listopada (czwartek) o godz. 14.30.

 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie bibliotece praw autorskich do wykonanej pracy.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym patriotycznym konkursie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

   


strona główna  |  do góry  |