Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Trwa pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach 
(08.11.2017)

A A A

  

To jedna z najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców Mrowin inwestycji. Kilka tygodni temu rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową kanalizacji w Mrowinach. Całe zadanie podzielone jest na trzy etapy i w tym roku zrealizowana zostanie jego pierwsza część, od sklepu do przejazdu kolejowego. 

Burmistrz Leszek Michalak podpisał już oficjalną umowę, na mocy której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na wykorzystanie środków finansowych powstałych z oszczędności poprzetargowych z budowy kanalizacji w Łażanach. - Ponad milion złotych oszczędności, które pozostały z inwestycji realizowanej w Łażanach będzie wykorzystane na pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach. Prace realizowane są na odcinku, gdzie w minionym roku wymieniliśmy całą sieć azbestowo-cementową. Kolejny etap prac przy ul. Wojska Polskiego powinien ruszyć na wiosnę. W trzecim etapie zostanie skanalizowana pozostała część wsi - wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

Inwestycja będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu drogowym, co odczuwają już sami mieszkańcy. W związku z trwającymi pracami została zerwana stara nawierzchnia asfaltowa. - W pierwszej kolejności wykonaliśmy frezowanie na całym odcinku, gdzie będzie przebudowywana kanalizacja. W tej chwili koncentrujemy się przy głównej pompowni, która znajduje się przy sklepie. Inwestycja może być uciążliwa dla mieszkańców, bo zastanawiamy się, czy w pewnym momencie całkowicie nie zamknąć drogi, ponieważ tutaj są przewidziane do zrealizowania kanalizacje sanitarne, deszczowe oraz wodociąg. Jak warunki atmosferyczne na to pozwolą, to będziemy kontynuować prace w zimie, a jeśli nie, zrobimy przerwę w budowie i wrócimy z pracami na wiosnę. Tu jest zaprojektowana całkowita odbudowa nowej nawierzchni, stara zostanie zlikwidowana, łącznie z kostką, która zalega pod asfaltem - mówi Bronisław Bernad kierownik budowy.

Pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mrowinach będzie realizowany dzięki środkom finansowym, które pozostały z oszczędności przetargowych z inwestycji realizowanej w tym roku w Łażanach. Trzeba jednak było na to zadanie pozyskać zgodę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek gminy Żarów na przeniesienie tych pieniędzy na inwestycję w Mrowinach popierał także poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek. - Z ogromnym przekonaniem rekomendowałem w Narodowym Funduszu, żeby te środki finansowe zostały w gminie i aby przeznaczyć je na inną inwestycję, tak ważną i potrzebną dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę dobre przygotowanie gminy i dobrze napisane wnioski, myślę, że na pewno będzie dalszy ciąg tych inwestycji - mówi Wojciech Murdzek poseł na Sejm RP.

Ten etap prac w Mrowinach kosztować będzie 1.999.000,00 złotych. Łącznie, wszystkie trzy etapy pochłoną ponad 9 milionów złotych. - Mieszkańcy Mrowin czekali na taką informację kilkanaście lat. To bardzo potrzebna inwestycja, dzięki której nasza wieś będzie mogła dalej rozwijać się w dobrym kierunku. Będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu drogowym, ale mam nadzieję, że mieszkańcy uzbroją się w cierpliwość i poczekają do końca jej realizacji. O każdych nowych utrudnieniach będziemy wszystkich na bieżąco informowali. Jest to wielkie przedsięwzięcie i myślę, że te kilka miesięcy będziemy mogli przeczekać i przetrwać wszelkie niedogodności z jej realizacją związane - dopowiada radny Roman Konieczny.

Magdalena Pawlik

 

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obecności Romana Koniecznego przewodniczącego Rady Miejskiej i Krystyny Popek sołtys Mrowin.

   

   

   

 

Rozpoczynamy pierwszy etap inwestycji w Mrowinach.

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |