Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Wycięto drzewa przy drodze, będzie bezpieczniej
(22.11.2017)

A A A

  

Na drodze w kierunku wjazdu do miejscowości Wierzbna wyciętych zostało 17 sztuk topoli. Drzewa rosły w bliskiej odległości od jezdni, a spadające z nich konary stwarzały zagrożenie dla pieszych i uczestników ruchu drogowego. Wycinka drzew została przeprowadzona ze względów bezpieczeństwa. 

Topole zostały usunięte z drogi gminnej na podstawie decyzji Starosty Świdnickiego. - Przedmiotowe drzewa były dość dużych rozmiarów i rosły blisko jezdni. Ponieważ są to drzewa dość kruche, przy często obecnie występujących silnych wiatrach następowało odłamywanie konarów drzew. Powodowało to zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego oraz straty w uprawach na sąsiadujących polach. Dlatego zadecydowaliśmy o ich usunięciu. Drzewa zostały wycięte na podstawie decyzji, jaką wydał Starosta Świdnicki. Zezwolenie uzyskaliśmy w zamian za dokonanie nowych nasadzeń. Nowe drzewa zostaną nasadzone w okresie wiosennym przyszłego roku. W tej chwili, nie planujemy podobnych działań, w obrębie innych dróg - wyjaśnia Piotr Weiland kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew

Od czerwca 2017r. obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew, krzewów na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do gminy.

Co należy zrobić, aby zgodnie z nowymi przepisami wyciąć drzewo?

 • Od 17 czerwca 2017r. bez zezwolenia można usunąć z działki drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  · 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  · 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  · 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie burmistrza.

 • Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 • Pracownik Urzędu Miejskiego w terminie 21 dni dokonuje oględzin drzewa. W terminie 14 dni od oględzin burmistrz w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw co do usunięcia drzewa. Usunięcie drzewa może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli sprzeciw nie został wniesiony w terminie 14 dni od dnia oględzin. Jeżeli sprzeciw nie został wniesiony w powyższym terminie, a drzewo nie zostało usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin, jego usunięcie może nastąpić tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, burmistrz nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 • Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli:
  - drzewo zostanie usunięte pomimo wydanego sprzeciwu i bez zezwolenia
  - drzewo zostanie usunięte bez dokonania zgłoszenia
  - drzewo zostanie usunięte w okresie 14 dni po dokonaniu oględzin, czyli przed terminem możliwości wniesienia sprzeciwu

 • Przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, tak jak poprzednio przed usunięciem drzewa zobowiązane są do złożenia wniosku o pozwolenie na usunięcie drzewa.

 

   

   

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |