Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Podpisaliśmy Deklarację Sudecką 
(15.12.2017)


  

Blisko 100 samorządowców z terenu Dolnego Śląska w poniedziałek, 11 grudnia podpisało w miejscowości Wleń "Deklarację Sudecką". Jest to dokument, który ma pomóc gminom w staraniach o unijne dotacje.

Gminę Żarów reprezentował Grzegorz Osiecki zastępca burmistrza, który również złożył swój podpis pod deklaracją. Inicjatorem podpisania deklaracji był Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha. - Deklaracja Sudecka będzie tworzyła grunt do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów województwa. Ma zapoczątkować opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego południa Dolnego Śląska - Sudety 2030. Jest to szansa dla gmin i powiatów na dodoatkowe fundusze unijne - mówi Grzegorz Osiecki zastępca burmistrza.

Przyjęcie strategii dla Pogórza Sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się przez gminy o środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Podpisanie deklaracji poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy opracowaniu "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska SUDETY 2030", spotkania i dyskusje władz samorządowych z subregionu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego, w których aktywnie brali również udział burmistrz Leszek Michalak i zastępca Grzegorz Osiecki.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |