Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Radni ustalą budżet na 2018 rok 
(21.12.2017)


  

Tuż przed zakończeniem starego roku żarowscy radni uchwalą nowy budżet. Co będzie jego najważniejszym elementem? Czy będzie wyższy niż budżet uchwalony rok temu? Ile środków finansowych w przyszłym roku przeznaczy gmina Żarów na inwestycje? Na te pytania odpowiedź poznamy w czwartek, 28 grudnia. Sesja Rady Miejskiej zaplanowana została na godz. 14.00.

 

PORZĄDEK OBRAD
XLVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 28 grudnia 2017 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie kworum.
   

 2. Przedstawienie porządku obrad.
   

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4) uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018,
  5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2018 rok,
  6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2018 rok,
  7) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
  8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  9) ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  10) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
   

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
   

 6. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2017r.
   

 7. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |