Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Podpisaliśmy umowę na II etap budowy kanalizacji w Mrowinach 
(25.01.2018)


  

Do czerwca 2018 roku trwać będą prace w ramach pierwszego etapu budowy kanalizacji w Mrowinach.

Wczoraj burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę na drugi etap tej inwestycji z wykonawcą: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwem Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC-BUD". Zakres zadania obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, modernizację sieci wodociągowej z przyłączami, usunięcie kolizji z kanalizacją deszczową, odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie zasilania przepompowni ścieków. - W minionym roku rozpoczął się pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach. Inwestycji, która była długo wyczekiwana przez mieszkańców tej wsi. Całe zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich zakończy się w połowie 2018 roku i wówczas przystąpimy do drugiej części tego zdania. Podpisaliśmy już umowę na realizację drugiego etapu tej inwestycji, a wykonawca z pierwszymi pracami ruszy tuż po zakończeniu wszystkich robót, które będą zrealizowane w ramach pierwszego etapu zadania. Przypomnę tylko, że prace w ramach pierwszego etapu realizowane były i wciąż są na odcinku, gdzie wymieniliśmy całą sieć azbestowo-cementową. W kolejnym etapie prace realizowane będą przy ul. Wojska Polskiego, a w trzecim etapie zostanie skanalizowana pozostała część wsi - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Pierwszy etap budowy kanalizacji w Mrowinach kosztować będzie 1.999.000,00 złotych, przyznane dofinansowanie to kwota 780.273,72 złotych. Drugi etap tej inwestycji pochłonie 4.390.000,00 złotych. Łącznie wszystkie trzy etapy kosztować mają ponad 9 milonów złotych.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |