Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Zapisy do pierwszej klasy w SP Żarów 
(13.02.2018)


  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Do klas I zapisujemy dzieci:

 • urodzone w 2011 roku siedmiolatki

 • urodzone w 2012 roku sześciolatki, które na wniosek rodziców zostana przyjęte do klasy pierwszej, jeśli:

- korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej,

- nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

 • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 15.02.2018 r. w godz. 7:30-15:00)

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 01.03.2018 - 23.03.2018 r. w godz. 7:30 -15:00)

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (26.03.2018 - 30.03.2018)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (04.04.2018)

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (05.04.2018 - 10.04.2018)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (12.04.2018)

Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone w 2012 roku.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

 • wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (od 15.02.2018 w godz. 7:30-15:00 )

 • złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (od 26.02.2018 - 16.03.2018 r. w godz. 7:30 -15:00)

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (23.03.2018 r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (29.03.2018 r.)

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (30.03.2018 - 09.04.2018)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (12.04.2018).

Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie. Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły gmina zapewnia bezpłatny transport.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |