Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Święto SOŁTYSÓW 
(13.03.2018)


  

Na co dzień zajmują się sprawami lokalnych społeczności. Integrują, organizują imprezy, zbierają podatki, aranżują pracę na wsi, organizują zebrania wiejskie, przekazują wiadomości z gminy i wreszcie często zwyczajnie służą dobrą radę. Mowa o sołtysach, którzy 11 marca obchodzili swoje święto. 

Funkcja, jaką pełnią przynosi wiele satysfakcji, ale jak sami przyznają, bycie sołtysem nie jest łatwym zajęciem. - To naprawdę ciężka praca społeczna, wymagająca poświęcenia, ale przynosi też ogrom satysfakcji - przyznaje Krystyna Popek sołtys Mrowin. Potwierdzają to także inni. - Nie wyobrażam sobie wsi bez sołtysów. To osoba, która wprowadza ład i porządek w swojej miejscowości. Dba o swoich mieszkańców i zawsze stara się być pomocna - mówi Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Z okazji Dnia Sołtysa w Żarowie rozegrany został Sołecki Turniej w Kręgle. Na wspólne świętowanie tego dnia wszystkich sołtysów zaprosił burmistrz Leszek Michalak. Oprócz wspólnej zabawy sołtysi uczestniczyli także w naradzie, którą prowadził burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny i pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. - Każdy sołtys jest jak głowa rodziny. Potrzebny i zaangażowany. Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej, a przede wszystkim zadowolenia z tej jakże ważnej funkcji - mówił podczas spotkania burmistrz Leszek Michalak.

Na terenie gminy Żarów pracuje siedemnastu sołtysów. Do ich obowiązków należy głównie pobór podatków od mieszkańców, organizacja zebrań wiejskich, uczestnictwo w naradach sołtysów, spotkaniach i uroczystościach gminnych, przekazywanie ważnych informacji z gminy, zarządzanie funduszem sołeckim oraz organizacja życia społecznego na wsi. Raz do roku, w sposób szczególny dziękuje się sołtysom za ich społeczną służbę na rzecz dugiego człowieka oraz zaangażowanie.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  

 
 


  


strona główna  |  do góry  |