Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Spółka wodna podsumowała 2017 rok 
(26.03.2018)


  

Konserwacje, naprawy i udrożnienia rowów melioracyjnych we wszystkich miejscowościach gminy Żarów. Realizacja kolejnych działań zapobiegających kolejnym podtopieniom. Inwestycje realizowane przy współudziale środków własnych, budżetu gminy Żarów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Tak wygląda bilans zeszłorocznej działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie. - Na ubiegłoroczny budżet spółki, który w minionym roku wyniósł 172.350,59 złotych złożyły się składki członkowskie w kwocie 79.986,63 złotych oraz dotacje z budżetu gminy Żarów w wysokości 30 tysięcy złotych, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 30 tysięcy złotych i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000,00 złotych. Za te pieniądze wykonaliśmy konserwację rowów, w tym gruntowną konserwację przy użyciu sprzętu ciężkiego na długości 11.545 metrów bieżących i renowację sieci drenarskiej na powierzchni 1,00 hektara. Trzeba jednak pamiętać, że jest to niewielki procent stanu ewidencyjnego szczegółowych urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy. Nadal na pilne konserwacje i remonty czeka około 20% szczegółowych urządzeń melioracyjnych - mówił podczas zebrania sprawozdawczego Artur Bernatowicz przewodniczący Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie.

Podobne zadania będą przez żarowską spółkę wodną realizowane również w 2018 roku. A w planach jest kolejna konserwacja rowów melioracyjnych na długości około 7.000 metrów bieżących i renowacja systemów drenarskich na powierzchni około 2,00 hektarów. Koszt powyższych prac zaplanowano na kwotę 90 tysięcy złotych. - Słowa podziękowania kieruję także w stronę burmistrza Leszka Michalaka i Piotra Weilanda kierownika Referatu Komunalnego za pomoc, zrozumienie problemów związanych z gospodarką wodną na naszym terenie oraz ścisłą współpracę w zakresie spraw związanych z naszą działalnością statutową - dopowiadał przewodniczący spółki Artur Bernatowicz.

Podczas zebrania członkowie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie jednogłośnie przegłosowali również uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok, planu realizacji zadań gospodarczych na rok 2018 oraz uchwalenia wysokości składki na rok 2018.

W spotkaniu podsumowującym Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie uczestniczyli rolnicy z terenu gminy Żarów oraz radni Rady Miejskiej i sołtysi wsi.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |