Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Dofinansowanie na rozwój czytelnictwa 
(23.04.2018)


  

Gmina Żarów otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek. Dotacja została przyznana w ramach realizacji Priorytetu 3: "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zaiteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży".

Wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie - wsparcie fianasowe w wysokości 12 000,00 zł

  • Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach - wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł

  • Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach - wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł

Gmina Żarów zapewnia wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym dla szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie w wysokości 3 000,00 zł

  • Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach w wysokości 1 000,00 zł

  • Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach w wysokości 1 000,00 zł

 

 Foto: https://ro.com.pl/dzieki-dotacji-ministerstwa-elcka-biblioteka-wzbogaci-sie-o-1000-ksiazek/01383814   


strona główna  |  do góry  |