Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

 

Kolejny etap prac przy przebudowie skrzyżowania
(30.04.2018)


  

Powoli kończy się kolejny etap prac przy budowie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego i przebudowie głównego skrzyżowania w centrum miasta. Przy rozjazdach ronda ułożona została już pierwsza warstwa wiążąca masy bitumicznej. Wyregulowano także wszystkie studzienki w tym miejscu, a na dziś zaplanowano ułożenie drugiej warstwy ścieralnej w obszarze Centrum Przesiadkowego.

W tym tygodniu teren ten ma zostać udostępniony użytkownikom ruchu drogowego. - To jeszcze nie jest koniec całej inwestycji. W dalszej kolejności wykonawca zadania będzie realizować prace przy dojazdach do ronda od strony ulicy Krasińskiego, Mickiewicza, przejazdu kolejowego i Centrum Przesiadkowego. W ślad za tymi inwestycjami, rozpoczną się prace przy ulicy Dworcowej, Armii Krajowej w kierunku Urzędu Miejskiego, gdzie zostanie wykonane poszerzenie jezdni, tak żeby, każdy samochód mógł bezkolozyjnie skręcić w ulicę Mickiewicza czy w stronę Centrum Przesiadkowego. Dlatego tworzymy tam trzy pasy przejazdowe. Po zakończeniu tej części inwestycji, przystąpimy do realizacji kolejnego zadania przy ul. Dworcowej i Wojska Polskiego, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa - wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

Wartość całej inwestycji "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów" to kwota 5 114 351,75 złotych, przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 4 347 198,99 złotych.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

  
 


  


strona główna  |  do góry  |