Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sudety 2030 
(15.06.2018)


  

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej "Strategia Sudety 2030".

Foto: http://chorkowka.pl/index.php/category/konsultacje-spoleczne/ 

 

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem "Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030".

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Pani Katarzyna Janik Kierownik Referatu Organizacyjnego, e-mail: oswiata@um.zarow.pl,  nr tel. 74 8 58 05 91, wew. 340.

Poniżej przedstawiamy terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych "Strategi Rozwoju Sudety 2030":

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych "Strategii Rozwoju Sudety 2030"

Data

Godzina

Powiat

Miejsce

Osoba

21.06.2018

09.00-11.00

Zgorzelecki

Urząd Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7 w Sali konferencyjna nr 201 II p.

dr Łukasz Olipra

25.06.2018

08.00-10.00

Lwówecki

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu ul. Chopina 2

dr Łukasz Olipra

25.06.2018

12.30-14.30

Ząbkowicki

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5, kontakt: Grażyna Orczyk Burmistrz Złotego Stoku tel. 748164164

dr Łukasz Olipra

02.07.2018

09.00-11.00

Kłodzki

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala 109 (I piętro)

dr Łukasz Olipra

02.07.2018

12.30-14.30

Dzierżoniowski

Urząd Miasta w Dzierżoniowie - Sala Rycerska (I piętro), Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

dr Łukasz Olipra

03.07.2018

09.00-11.00

Wałbrzyski,

m. Wałbrzych

Sala multimedialna w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

dr Łukasz Olipra

05.07.2018

9.00-11.00

Złotoryjski

Siedziba Starostwa Powiatowego w Złotoryi, na Placu Niepodległości 8, w sali konferencyjnej (2 piętro)

prof. Marian Kachniarz

05.07.2018

13.00-15.00

Bolesławiecki

Bolesławiec Ratusz-Rynek 41 Sala Rajców

prof. Marian Kachniarz

06.07.2018

09.00-11.00

Jaworski

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26 – sala konferencyjna

prof. Marian Kachniarz

06.07.2018

13.00-15.00

Kamiennogórski

Konsultacje w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19

prof. Marian Kachniarz

09.07.2018

09.00-11.00

Lubański

Miejsce zostanie podane

prof. Marian Kachniarz

09.07.2018

13.00-15.00

Jeleniogórski, m. Jelenia Góra

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra

prof. Marian Kachniarz

10.07.2018

11.00-13.00

Świdnicki

Sala Narad USC, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica

prof. Dorota Rynio

 


Do pobrania:


 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego - Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań, które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.  


strona główna  |  do góry  |