Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Oferta pracy w AKS Precision Ball Polska w Żarowie 
(23.08.2018)


  

Firma AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie jest japońską firmą produkującą kulki stalowe do łożysk tocznych przeznaczonych do różnego typu maszyn i urządzeń, w tym także dla branży motoryzacyjnej. AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie istnieje na rynku od 2002 roku i zlokalizowana jest w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Poszukujemy pracownika na stanowiska:

Operator maszyn

OBOWIĄZKI

 • obsługa maszyn i urządzeń pomiarowych

 • wypełnianie kart pomiarowych i procesowych

 • dbanie o czystość maszyn

OCZEKIWANIA

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (w tym weekendy)

 • chęć zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY

 • umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • benefity pozapłacowe:
  ü system kafeteryjny (świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekreacji, wypoczynku, medycyny)
  ü dopłata do wyżywienia
  ü prywatna opieka medyczna
  ü korzystanie z hali sportowej w GCKiS w Żarowie

 • fundusz socjalny (w tym pożyczki na cele mieszkaniowe)

 • szeroki zakres szkoleń zawodowych ( m.in. obsługa suwnic i żurawi, obsługa wózków widłowych, uprawnienia elektryczne)

 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@aksball.com.pl lub na adres: AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 58 - 130 Żarów. Podania można także składać bezpośrednio w portierni zakładu.

Mechanik

OBOWIĄZKI

 • obsługa maszyn i urządzeń pomiarowych

 • wypełnianie kart pomiarowych i procesowych

 • ustawianie i naprawa maszyn

 • kontrola maszyn

 • przeglądy i konserwacja maszyn

 • dbanie o czystość maszyn

OCZEKIWANIA

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym ( w tym weekendy )

 • umiejętność posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami

 • znajomość zagadnień z mechaniki

 • chęć zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY

 • umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • benefity pozapłacowe:

 • system kafeteryjny (świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekreacji, wypoczynku, medycyny)

 • dopłata do wyżywienia

 • prywatna opieka medyczna

 • korzystanie z hali sportowej w GCKiS w Żarowie

 • fundusz socjalny (w tym pożyczki na cele mieszkaniowe)

 • szeroki zakres szkoleń zawodowych ( m.in. obsługa suwnic i żurawi, obsługa wózków widłowych, uprawnienia elektryczne)

 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@aksball.com.pl lub na adres: AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 58 - 130 Żarów. Podania można także składać bezpośrednio w portierni zakładu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez AKS Precision Ball Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy."

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (dalej: "Dane") zbieranych w związku z rekrutacją jest AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, ul. Przemysłowa 12 (58-130) (dalej: "Administrator"). Administrator przetwarza Dane zawarte w Twojej ofercie pracy, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Twoja zgoda. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przechowywane są przez Administratora w celu określonym powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po dwóch latach od zakończenia rekrutacji, w której brałeś udział, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą (np. portale za pośrednictwem których zbieramy Twoje CV), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych, a także naszym doradcom prawnym. W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodaks@aksball.com.pl 

 

 

 


  


strona główna  |  do góry  |