Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(31.08.2018)


  

Na czwartek, 6 września zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będę o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
LVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 6 września 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zmieniającą uchwałę Nr LIII/371/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lipca 2018r.

 7. Przyjęcie protokołu Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 sierpnia 2018r.

 8. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |