Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Mieszkańcy wsi zadecydują o zadaniach z funduszu sołeckiego 
(07.09.2018)


  

Za kilka dni we wszystkich sołectwach na terenie gminy Żarów odbędą się zebrania wiejskie, podczas których zostaną poddane pod głosowanie propozycje zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

 

Mieszkańcy naszej gminy będą decydować na zebraniach wiejskich o przyszłorocznych inwestycjach, które zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego. Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw, budowę nowych chodników i wiat przystankowych, remonty dróg, budowę ulicznego oświetlenia czy organizację cyklicznych imprez. Od poniedziałku, 17 września rusza cykl zebrań wiejskich. Burmistrz Leszek Michalak spotka się z mieszkańcami wszystkich sołectw, które zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć pieniądze w przyszłym roku. 

- Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Żarów. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa, bieżących dochodów gminy i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu - mówi Przemysław Sikora kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pula środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego jest każdego roku większa. Dodatkowe pieniądze, decyzją burmistrza Żarowa otrzymają te sołectwa, które na zadania inwestycyjne lub remontowe przeznaczą minimum 95 procent kwoty, która przysługuje wsi w ramach funduszu sołeckiego. Kolejne 10 procent mieszkańcy będą mogli otrzymać na zadania inwestycyjne, które wykonają samodzielnie. - To mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest w danej wsi potrzebne i dzięki środkom finansowym z funduszu sołeckiego mogą to realizować. Ten rodzaj pobudzania aktywności mieszkańców i decydowania przez nich o rozwoju swoich wsi doskonale się sprawdza. Mieszkańcy koncentrują się na swoich potrzebach, wskazują te najpilniejsze i wspólnie realizują zadania - przyznaje burmistrz Leszek Michalak.
Terminy i godziny wiejskich spotkań zostały wywieszone również w każdej miejscowości na tablicy ogłoszeń:

  • poniedziałek 17 września: Mikoszowa (godz. 16.30), Mielęcin (godz. 18.30)

  • wtorek 18 września: Marcinowiczki (godz. 16.30), Pyszczyn (godz. 17.30), Zastruże (godz. 19.00)

  • środa 19 września: Gołaszyce (godz. 16.30), Kalno (godz. 18.30)

  • czwartek 20 września: Siedlimowice (godz. 16.30), Pożarzysko (godz. 18.30)

  • piątek 21 września: Imbramowice (godz. 16.30), Buków (18.30)

  • poniedziałek 24 września: Bożanów (godz. 16.30), Wierzbna (godz. 18.30)

  • wtorek 25 września: Kruków (godz. 16.30), Mrowiny (godz. 18.30)

  • środa 26 września: Łażany (godz. 16.30), Przyłęgów (godz. 18.30).

Magdalena Pawlik  


strona główna  |  do góry  |