Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Radni podsumują kadencję 
(28.09.2018)


  

Na czwartek, 4 października zaplanowano ostatnią w tej kadecji samorządowej sesję Rady Miejskiej. Radni podsumują swoją kadencję. Będą także rozpatrywać projekty uchwał dotyczące m.in. ustalenia wysokości stawek podatków.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek, 4 października o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
LVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 4 października 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

 1. Otwarcie LVII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów,
  7) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna,
  8) przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030",
  9) przyjęcia Deklaracji Świdnickiej.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 września 2018r.

 7. Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej w Żarowie w latach 2014-2018.

 8. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |