Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Trwa budowa kolejnych chodników 
(04.10.2018)


  

Rozpoczęła się budowa kolejnych chodników na terenie naszej gminy. W tej chwili prace realizowane są przy ulicy Kasztanowej i Klonowej w Żarowie. A na terenach wiejskich, w Bukowie, Zastrużu i Pożarzysku nowe ciągi piesze zostały już oddane do użytku mieszkańców.

Dzięki zrealizowanym pracom będzie nie tylko wygodniej, ale przede wszystkim bezpieczniej dla pieszych. - Nowe chodniki powstają na terenie gminy Żarów sukcesywnie każdego roku. Zakończyliśmy już budowę kolejnych odcinków chodnika w Pożarzysku, Zastrużu oraz Bukowie i ruszyliśmy z kolejnymi pracami na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie. Prace budowlane trwają także w Imbramowicach. Są to inwestycje wyczekiwane i zgłaszane przez mieszkańców miasta oraz wsi, dlatego zależy nam, aby jak najszybciej zostały zrealizowane - mówi Agnieszka Gołuch z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Budowa chodników prowadzona jest zarówno przy drogach gminnych, jak i powiatowych. Na mocy podpisanego porozumienia z powiatem świdnickim, gmina Żarów zrealizowała budowę chodników przy drogach powiatowych w Bukowie, Imbramowicach i Pożarzysku oraz budowę zatoki autobusowej z kostki granitowej w Łażanach. Powiat natomiast wykonał budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łażanach.

Inwestycje obejmują swoim zakresem także regulację studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, wykonanie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz odwodnienia na całej długości chodnika. Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Kasztanowej i Klonowej w Żarowie realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów". Zadanie to także obejmuje budowę fragmentów chodnika w Wierzbnej i w stronę Mielęcina w Zastrużu. Łączny koszt tego zadania to kwota 252.457,50 złotych.

Inwestycja finansowane są ze środków własnych budżetu gminy Żarów, a w przypadku inwestycji wiejskich również ze środków funduszu sołeckiego.

Magdalena Pawlik

 Budowa chodników przy ul. Kasztanowej i Klonowej w Żarowie

   

   

   

 

Budowa chodnika w Bukowie

   

   

 

Budowa chodnika w Zastrużu

   
 
   
 
 


  


strona główna  |  do góry  |