Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Radni Rady Miejskiej podsumowali kadencję 
(05.10.2018)


  

57 zwołanych sesji Rady Miejskiej, 388 podjętych uchwał, 538 złożonych interpelacji, praca w komisjach ds. rolnictwa, budżetu i gospodarki, ochrony środowiska bezpieczeństwa i porządku publicznego, sportu zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz rewizyjnej, a także moc społecznego zaaangażowania. Takim dorobkiem VII kadencję kończą radni Rady Miejskiej.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podsumowali czteroletnią pracę na rzecz gminy Żarów. Na ich ręce przewodniczący Rady Roman Konieczny oraz wiceprzewodniczący Kazimierz Kozłowski złożyli serdeczne podziękowania. Radni otrzymali też pamiątkowe statuetki. - Z okazji zakończenia kolejnej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie składam serdeczne podziękowania za pracę dla dobra naszej gminy, zaangażowanie, odpowiedzialność i włożony trud. Dziękuję za lata owocnej współpracy i życzę sił do dalszej pracy w samorządzie - mówił Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Za czteroletnią współpracę podziękowania od żarowskich radnych otrzymali także burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy Sylwia Pawlik oraz Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz. - Dobiega końca kolejna kadencja samorządowa, lata intensywnej i ciężkiej, ale sadzę również owocnej pracy. Szerokie porozumienie z radnymi, sołtysami, społecznikami gminy jest dowodem, że razem możemy więcej, umiemy wspólnie pracować. Tego nam właśnie potrzeba, aby w gminie był spokój, harmonogram działań i skuteczność ich realizacji. Dziękuję za wspólna pracę, bez Was, Waszej życzliwości dorobek tych czterech lat byłby zapewne skromniejszy - dziękował burmistrz Leszek Michalak.

W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej zasiadali: Mariusz Borowiec, Mieczysław Myrta, Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Kazimierz Kozłowski, Tadeusz Pudlik, Waldemar Ganczarek, Maria Tomaszewska, Zuzanna Urbanik, Robert Kaśków, Tadeusz Reruch, Roman Konieczny, Barbara Zatoń, Norbert Gałązka, Ewa Góźdź.

Za dwa tygodnie, w niedzielę, 21 października mieszkańcy zadecydują, komu powierzyć mandat zaufania.

Magdalena Pawlik

Przeczytaj:

Podsumowanie przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego:

 

Podsumowanie VII Kadencji Rady Miejskiej w Żarowie
(lata 2014-2018)

 

Panie Burmistrzu, Panie Zastępco Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Radni Rady Miejskiej w Żarowie, Pani Radna powiatu świdnickiego, Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, mieszkańcy Gminy Żarów.

        Dobiegająca kadencja była dla naszego Samorządu czasem wyzwań, czasem intensywnej i skutecznej pracy.

       Dzięki działaniom Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Radnych, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik Gminy oraz Pracowników Urzędu, minione cztery lata należy uznać za bardzo udane. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, sportowo- rekreacyjnej, bezpieczeństwa jak również na podniesienie standardów szkolnictwa i ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny.

        W tym czasie sukcesywnie wzrastało zaangażowanie inwestycyjne gminy  Żarów. Dochód  gminy w mijającej kadencji wzrastał w każdym roku budżetowym.

      Lata 2014-2018 to czas wielu przedsięwzięć, które przez lata będą służyć naszym mieszkańcom, te najważniejsze to:

- kryty basen przy GCKiS,

- centrum przesiadkowe, rondo, ścieżki rowerowe, drogi i chodniki, dworzec PKP,

- rozbudowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie,

-termomodernizacja budynku SP w Żarowie, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy,

- modernizacja stadionu sportowego,

-kanalizacje wsi: Bożanów, Wierzbna, Łażany, Mrowiny i Żarów,

- place zabaw w Gminie,

-wybudowanie nowych i kapitalne remonty pozostałych świetlic wiejskich w całej gminie,

- wozy strażackie dla czterech  jednostek, budynek remizy strażackiej dla OSP Mrowiny, sprzęt dla wszystkich jednostek OSP w Gminie,

- monitoring miasta i e – usługi,

- rewitalizacja budynków wielorodzinnych, w tym elewacje, pokrycia dachowe i termomodernizacja budynków.

          Te przedsięwzięcia były możliwe do realizacji dzięki mądrej pracy Pana Burmistrza i jego zespołu, a także dobrej współpracy Rady Miejskiej z Burmistrzem.

         W ciągu kadencji uczestniczyliśmy w 57 sesjach Rady Miejskiej, podczas których przyjęliśmy 388 uchwał, złożyliśmy 538 interpelacji, zapytań i wolnych wniosków. Tu należy zaznaczyć, że prawie w 100 % radni głosowali za przyjęciem proponowanych projektów uchwał.

      Było to spowodowane przede wszystkim: zgodnym wypracowaniem stanowisk podczas prac komisji, tematycznych szkoleń Rady Miejskiej, w czasie których omawiane były szczegółowe zadania do realizacji i tempo pracy przy wykonywaniu tych zadań. Komisje obradowały podczas 267 spotkań, które prowadzone były w Urzędzie Miejskim w Żarowie, jak i w miejscach prowadzonych inwestycji, np. Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Żarowie, basen przy GCKiS, dworzec PKP, budowa remizy strażackiej w Mrowinach, ul. Chrobrego w Żarowie, kopalnia „ Lapis” w Łażanach, kopalnia w Gołaszycach, pola uprawne i tereny leśne w Gminie Żarów.

Statystyka obrad komisji przedstawia się następująco:

- komisja ds. rolnictwa: 28 spotkań,

- komisja ds. budżetu i gospodarki: 54 spotkań,

- komisja ds. Ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego: 51 spotkań,

- komisja ds. sportu, zdrowia i pomocy społecznej:26 spotkań,

- komisja ds. oświaty i kultury: 45 spotkań,

- komisja rewizyjna: 63 spotkań,

      To wdrażane i  z powodzeniem realizowane projekty, programy, wsparcie finansowe w postaci dotacji i dofinansowania z różnych źródeł, a także środki własne Gminy przyczyniły się dynamicznego rozwoju naszej Gminy.

Skorzystaliśmy min z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Funduszu Rozwoju Kultury, w ramach „Programu Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016,

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

-Projektu unijnego „ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów”,

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego,

- Funduszy z Urzędu Marszałkowskiego,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      Panie Burmistrzu życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości
i ponownego wyboru na kolejną kadencję, byś mógł zrealizować wszystkie zamierzone plany i mógł nadal prowadzić Gminę ścieżkami rozwoju.

       Szanowni Radni, na zakończenie tej kadencji chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wyrozumiałość, bardzo dobrą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych, ale jakże ważnych uchwał dla naszej Gminy.

       Pozwolicie Państwo, że podziękuję również radnej powiatowej Pani Urszuli Ganczarek za jej stałą obecność na sesjach, rady i złożone w powiecie interpelacje, a także przekazywanie problemów zgłaszanych na sesjach Rady Miejskiej na sesje Rady Powiatu.

    Myślę, że pracę naszą obiektywnie ocenią wyborcy podczas zbliżających się wyborów samorządowych.

 Życzę Wam zdrowia, pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym, a wszystkim tym, którzy stanęli do wyborów, ponownego zdobycia mandatu Radnego czy Radnej.

   Dziękuje serdecznie nie startującemu w wyborach Kazimierzowi Kozłowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady za pracę w mijającej kadencji, życząc jednocześnie zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i abyś był Kolego Radny zadowolony z pracy swoich następców.

    Panie Burmistrzu, Panie Zastępco Burmistrza, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Kierownicy referatów, dla Was i na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy za współpracę przy tworzeniu i realizowaniu uchwał, pracę i pomoc w realizacji lokalnych przedsięwzięć oraz utrzymanie bardzo dobrego tempa rozwoju Gminy.

     Kierownikom jednostek organizacyjnych dziękujemy za właściwe konstruowanie budżetów, płynną ich realizację, opracowywanie i wdrażanie programów własnych i pozyskiwanie środków na statutową działalność Waszych jednostek.

        Sołtysom – gospodarzom 17 wsi wchodzących w skład naszej Gminy, dziękuję za współpracę, cenne uwagi i podpowiedzi, życząc Wam dużo zdrowia i dalszych sołtysich kadencji.

       Szczególne podziękowania przekazuję dla Pana Ryszarda Pawlika – sołtysa wsi Pyszczyn, który był stałym uczestnikiem obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie, dziękuję za przekazywanie głosów mieszkańców na sesjach Rady Miejskiej.

       Podziękowania kieruję również  naszym mieszkańcom za cenne uwagi i wyrozumiałość,  wsparcie i konstruktywne rozmowy. To dzięki Wam mogliśmy widzieć i działać  więcej.

      Dzisiaj zostawiamy Gminę w dobrym stanie, z pełną płynnością finansową
i możliwościami dalszych inwestycji i rozwoju.

Rada Miejska w Żarowie -VII kadencja 2014-2018 r

 

   


strona główna  |  do góry  |