Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Optymistyczny Sejm obradował w Bajkowym Przedszkolu 
(26.10.2018)


  

Bajkowe Przedszkole w Żarowie we wtorek, 23 października zamieniło się w salę sejmową, a przedszkolaki w posłanki i posłów. Nad porządkiem posiedzenia sejmowego czuwał marszałek sejmu. To on kierował obradami oraz udzielał głosu.

Zainteresowani posłowie podchodzili do mównicy i zgłaszali swoje propozycje do ustawy o ,,Prawach dziecka"
Wśród praw, które zapisane zostały w nowej ustawie Bajkowego Przedszkola w Żarowie znalazły się prawa do miłości, zabawy, życia w pokoju, uczenia się, ale także do smutku i marudzenia. - Dzieci chętnie przyswajają nowe wiadomości, szybko się uczą i są bystrymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości. Uczą się w ten sposób wypowiadać swoje poglądy na forum publicznym oraz mają świadomość, że mogą uchwalać prawa ich dotyczące. Czują się przez to ważne i doceniane. Poznają również nowe pojęcia związane z uchwalaniem prawa. Dla przedszkolaków było to bardzo ważne święto - mówi Anna Krzywiecka-Brokos z Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Tuż przed obradami Optymistycznego Sejmu młodzi Żarowianie zapoznali się także z historią powstania państwa polskiego, poznali także znaczenie symboli narodowych. Nowa ustawa uchwalona przez przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola w Żarowie została zatwierdzona przez Marszałka Sejmu i umieszczona na tablicy do wiadomości rodziców.
To była ważna lekcja dla żarowskich przedszkolaków i to tuż przed świętowaniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
  


strona główna  |  do góry  |