Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(31.10.2018)


  

Na wtorek, 6 listopada zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni Rady Miejskiej spotkają się po raz ostatni w starym składzie 6 listopada o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
LVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 6 listopada 2018 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie LVIII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zmiany Uchwały Nr LVII/387/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  4) zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski" w Żarowie i nadania nazwy Żłobek Miejski "Bajkowa Kraina" w Żarowie,
  5) rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów,
  7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Przejście do nowo wybudowanego Żłobka przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie celem przedstawienia.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 7. Przyjęcie protokołu Nr LVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018r.

 8. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.  


strona główna  |  do góry  |