Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

KRUS apeluje do rolników o ostrożność przy obsłudze pilarek łańcuchowych 
(05.11.2018)


  

Pilarki łańcuchowe coraz częściej stosowane są przez rolników do pozyskiwania i przetwarzania drewna na potrzeby gospodarstwa. Niestety niewłaściwe użytkowanie narzędzi służących do jego pozyskiwania i obróbki może zakończyć się poważnym wypadkiem. Co roku, do placówek terenowych KRUS, wpływają zgłoszenia wypadków przy obsłudze pilarek łańcuchowych. 

Do najczęstszych przyczyn należą: praca w nieodpowiedniej odzieży ochronnej lub brak odzieży ochronnej, brak zabezpieczeń wzroku i słuchu, nieumiejętne posługiwanie się pilarką (przytrzymywanie ręką lub nogą kloców drewna) czy niewłaściwy sposób ścinki i obalania drzew. Należy pamiętać, że łańcuch pilarki obraca się z prędkością ok. 20 m/s, a część robocza jest nieosłonięta i bardzo ostra, dlatego przy pracy z takimi narzędziami trzeba szczególnie przestrzegać zasad BHP. Aby uniknąć wypadków należy:

  • zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu, a przed pierwszym uruchomieniem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń tam zawartych;

  • stosować podczas pracy właściwą odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu, nie demontować systemów bezpieczeństwa w pilarkach i piłach tarczowych;

  • nie wolno przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą oddziaływać na zdolność reakcji;

  • należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy pilarką przy ścince i obalaniu drzew oraz przy okrzesywaniu i przerzynce; nigdy nie należy podejmować się prac, które mogą być zbyt trudne lub których zagrożeń nie są Państwo w stanie całkowicie oszacować;

  • praca z pilarką jest zabroniona w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, wyjątek stanowi młodzież powyżej 16 roku życia ucząca się zawodu i pracująca pod nadzorem dorosłych.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia, zachęcamy zatem do pobrania broszury prewencyjnej "Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego", które są dostępne w placówkach terenowych KRUS, a także na naszej stronie internetowej, w zakładce wydawnictwa broszury prewencyjne.
Opracowano w PT KRUS w Świdnicy w oparciu o materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl 

FOTO: https://www.wrp.pl/krus-informuje-6/ 

 

  


  


strona główna  |  do góry  |