Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Praca na stanowisku utrzymania czystości i nadzoru na cmentarzu 
(08.11.2018)


  

Gmina Żarów poszukuje pracownika do prac związanych z utrzymaniem czystości oraz nadzoru na cmentarzu komunalnym w Żarowie. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, mieszkających na terenie miasta. 

Umowa zlecenie na realizację określonych poniżej prac byłaby zawarta na okres od 01.01.2019-31.12.2019r. W przedmiotowej sprawie można zgłaszać się do Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zgłoszenia przyjmuje Tomasz Kuska Inspektor ds. gospodarki komunalnej, Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.

ZAKRES CZYNNOŚCI:

  • sprzątanie kaplicy cmentarnej przed każdą uroczystością pogrzebową polegające m.in. na umyciu posadzki, ławek, katafalku, stojaków na świece olejowe, pranie oraz prasowanie raz na kwartał obrusów znajdujących się na ołtarzu, mycie raz na pół roku okien oraz bieżące uzupełnianie oleju w świecach,

  • zamiatanie, wykaszanie, grabienie, odśnieżanie, uszorstnianie, według zaistniałych potrzeb, alejek znajdujących się na cmentarzu oraz schodów do kaplicy cmentarnej,

  • sprzątanie przy kontenerach i pojemnikach na odpady cmentarne znajdujące się na cmentarzu i w jego najbliższym otoczeniu,

  • zgłaszanie konieczności wywozu odpadów z cmentarza,

  • wykaszanie kwater tzw. małych grobów wraz z zebraniem pokosu i usunięciem zabrudzeń z pomników,

  • otwieranie i zamykanie bramek wejściowych w godzinach określonych w Regulaminie Cmentarza Komunalnego w Żarowie,

  • otwieranie bram głównych celem wjazdu m.in. pojazdów opróżniających kontenery na odpady, wjazdu pojazdów wykonujących prace remontowe na zlecenie Gminy Żarów, po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego w Żarowie,

  • otwieranie bram głównych celem dokonania pochówku lub postawienie nagrobka po otrzymaniu od osoby wjeżdżającej dokumentu uprawniającego do wjazdu na cmentarz, wystawionego przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego,

  • przebywanie osobiście na cmentarzu komunalnym w Żarowie i nadzorowanie, przy każdorazowym wjeździe na teren cmentarza,

  • nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie oraz wykonywanymi na terenie cmentarza pracami, pod kątem stanu pozostawionej czystości w miejscach realizacji prac.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |