Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej 
(15.11.2018)


  

Na czwartek, 22 listopada zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, pierwsza w nowej kadencji samorządowej. W programie sesji ślubowanie Burmistrza i nowo wybranych radnych, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej zasiadali: (na zdjęciu) Mariusz Borowiec, Mieczysław Myrta, Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Kazimierz Kozłowski, Tadeusz Pudlik, Waldemar Ganczarek, Maria Tomaszewska, Zuzanna Urbanik, Robert Kaśków, Tadeusz Reruch, Roman Konieczny, Barbara Zatoń, Norbert Gałązka, Ewa Góźdź.

 

 

PORZĄDEK OBRAD
I sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 22 listopada 2018 roku, o godz. 14:00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 pok. 19, II piętro.

 1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Ślubowanie Burmistrza Miasta Żarów.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3) przedstawienie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
  4) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.
  2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3) przedstawienie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie,
  4) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie.

 6. Sprawy różne.

 7. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
  Postanowienie Komisarza w Wałbrzychu z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Żarowie:

 


  


strona główna  |  do góry  |